• PRODUCTS
  • 半島は 貴社に私達の長い經驗で嚴格な基本を提供しております.
   廣い選擇,長い壽命と輕い重量の半島ガンはより良いPERFORMANCEを可能されます
   • AIRLESS GUN
   • AIRLESS GUN
    (BD-663)
   • AIRLESS GUN
    (BD-700)
   • AIRLESS GUN
    (ST-700)
   • AIRLESS GUN
    (BD-650)
   • AIRLESS GUN
    (BD-505)
   • AUTO GUN
   • AUTO GUN
    (BD-614)
   • AUTO GUN
    (BDP-133)
   • AUTO GUN
   • AUTO GUN
    (BD-666)
   • FLOW GUN
   • FLOW GUN
    (990-550)
   • FLOW GUN
    (980-350)
   • FLOW GUN
    (880-355)
   • POLE GUN
   • EXTENTION BAR
    (EB-XXX)
   • LONG NOZZLE
    (LN-XXX)
   • MULTI GUN
    (980-423)
   • POLE GUN
    (PG-XXX)
   • AIRMIX PUMP
   • SHOT GUN
   • ROLLER GUN
   • FOAM GUN
   • AIR-MIXED GUN
    (3A)
   • SAND BLAST GUN
    (SBG-100)
   • MULTI ROLLER GUN
    (980-320)
   • FOAM GUN
    (201,202)